sinthu1987

RPH

RPH

 
Tingkatan : 4 Bestari
Tajuk           : Masyarakat Malaysia alaf baru
Pakej/Modul : BM01P01
Masa : 80 minit
HPU & HPK : 1.0 (1.1,1.2) 7.0 (7.1)
HHP : Aras 1 ( ii ) Aras 2 (i)
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menyenaraikan lima perubahan dalam kehidupan masyarakat Malaysia pada masa kini.
2. Memberi maksud lirik lagu dalam bahasa gramatis.
3. Menyenaraikan lima langkah untuk meningkatkan produktiviti dalam setiap sektor.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:

 

Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Set Induksi
Keranamu Malaysia (5 Minit)
i.Guru memperdengarkan lagu Keranamu Malaysia dan meminta pelajar menyanyi bersama-sama.
ii.Bersoaljawab dengan pelajar:
a.Nyatakan lapisan masyarakat yang disebutkan dalam lagu.
b.Mengapakah anak-anak perlu diasuh mindanya.
c.Apakah harapan negara kepada masyarakat Malaysia alaf baru.
BBM
1. Lirik Lagu
2. Komputer/LCD

Nilai
– Cinta negara

Kecerdasan pelbagai:
-muzik

Langkah 1:
Menukar ayat puitis supaya menjadi gramatis (10 minit)
Aktiviti-Aktiviti (Langkah)
i.Pelajar membaca beberapa baris lagu seperti berikut:

Buruh, nelayan dan juga petani
Gaya hidup kini dah berubah
Anak-anak terasuh mindanya
Jadi generasi bijak pandai

ii.Pelajar menyusun ayat daripada baris lagu supaya menjadi ayat yang gramatis dengan bantuan guru.
a.Gaya hidup buruh, nelayan dan petani sudah berubah.
b.Minda anak-anak terasuh supaya menjadi generasi bijak pandai.

BBM
-Powerpoint

Nilai
-Kegigihan
-Kerajinan

-Pembelajaran berbantu teknologi.
-Direktif

Langkah 2
Ayat majmuk dan ayat tunggal (10 minit)
i.Guru memaparkan ayat majmuk yang dipetik daripada lirik lagu contoh:
a.Gaya hidup buruh, nelayan dan petani sudah berubah.
b.Pakar teknologi maklumat, pakar ekonomi, jaguh sukan dan jutawan berkereta buatan nasional.
ii.Pelajar mencerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal contoh:
a.Gaya hidup buruh sudah berubah
b.Gaya hidup nelayan sudah berubah.
c.Gaya hidup petani sudah berubah.
BBM
-Powerpoint

Nilai
– Berdikari

-Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.
-Pembelajaran bersifat individu.

Langkah 3
Masyarakat Malaysia alaf baru (20 minit)
i.Pelajar menyenaraikan lapisan masyarakat di Malaysia. Contoh buruh, petani, nelayan, guru dan lain-lain.
ii.Guru mencatatkan lapisan masyarakat di Malaysia.
iii.Pelajar membuat perbandingan masyarakat petani, buruh, nelayan dan peniaga dahulu dan alaf baru daripada aspek :
a.Peralatan
b.Pemasaran
c.Pendidikan
d.Gaya hidup
Nilai
– Bekerjasama

-Kajian masa depan.
-Kemahiran berfikir
-Pembelajaran kontekstual

Langkah 4
Usaha-usaha meningkatkan produktiviti masyarakat (30 minit)
i.Pelajar dipecahkan kepada empat kumpulan.
ii.Setiap kumpulan diminta untuk menyenaraikan usaha-usaha bagi meningkatkan produktiviti masyarakat seperti berikut:
Kumpulan 1: Petani
Kumpulan 2: Nelayan
Kumpulan 3: Peniaga
Kumpulan 4: Buruh
iii.Setiap kumpulan membentangkan hasil perrbincangan kumpulan.
iv.Pelajar berhujah mempertahankan idea kumpulan dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai.

BBM
-Kertas sebak.

Nilai
-Bekerjasama
-Berkeyakinan

-Koperatif dan koloboratif.
-Kecerdasan pelbagai (interpersonal)
-Pemudahcara

Penutup (5 minit) i.Guru memperdengarkan lagu Keranamu Malaysia semula.
ii.Pelajar menyanyi beramai-ramai.
Nilai
-Cinta negara
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • sinthu1987: terima kasih kerana mengajar cara buat blog....dengan baik
  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.
%d bloggers like this: